Logo Minters Mantelzorg
Minters Mantelzorg

Voorlichting en advies, cursussen


en emotionele ondersteuning


Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van veel, soms intensieve, zorg en aandacht valt niet altijd mee. Veel mantelzorgers hebben een gezin en/of een baan en sommige zitten nog op school. Om mantelzorgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te ondersteunen, heeft Minters Mantelzorg deskundige mantelzorgconsulenten en goede contacten met onder meer de sociale wijkteams, organisaties voor (respijt)zorg en huisartsen. Minters Mantelzorg fungeert als kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals.

Over mantelzorg

Over mantelzorg

Mantelzorgers zijn geen zorgprofessionals, zorgen is niet hun beroep. Hier vindt u ondersteunende diensten en regelingen voor mantelzorgers.

Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers

Mantelzorgers verzetten met elkaar enorm veel onmisbaar en onzichtbaar werk. De ander staat vaak op de eerste plaats. Intensief zorgen kan belastend zijn.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers

Volgens de laatste cijfers is 1 op de 4 kinderen / jongeren een mantelzorger. Wanneer ben je mantelzorger? En wat betekent dat nu eigenlijk?

Voor professionals

Voor professionals

Hoe signaleert u als professional of een mantelzorger overbelast dreigt te raken? Hoe ondersteunt u een mantelzorger?

Werknemer en mantelzorger

Werknemer en mantelzorger

Bijna 40% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar tot overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

Nieuws

Nieuws

De laatste nieuwtjes over het thema mantelzorg en de meest recente informatie over de ondersteuning die voor mantelzorgers beschikbaar is in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vindt u hier.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2018 Minters Mantelzorg|E-colofon