Logo Minters Mantelzorg
Minters Mantelzorg

Voorlichting en advies, cursussen


en emotionele ondersteuning


Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van veel, soms intensieve, zorg en aandacht valt niet altijd mee. Veel mantelzorgers hebben een gezin en/of een baan en sommige zitten nog op school. Om mantelzorgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te ondersteunen, heeft Minters Mantelzorg deskundige mantelzorgconsulenten en goede contacten met onder meer de sociale wijkteams, organisaties voor (respijt)zorg en huisartsen. Minters Mantelzorg fungeert als kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals.

Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers

Mantelzorgers durven vaak niet goed om ondersteuning te vragen, terwijl ze dat wel zouden moeten doen. Zeker nu de roep om – of druk op – mantelzorgers gaat toenemen, is het noodzakelijk dat zij hun mond opendoen. En waarom ook niet. Mantelzorgers verzetten met elkaar enorm veel onmisbaar en onzichtbaar werk.

Voor professionals

Voor professionals

Beroepskrachten in de zorgsector zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleeghuismedewerkers en medewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen veel betekenen voor een mantelzorger. Hoe signaleert u of een mantelzorger overbelast dreigt te raken? Hoe ondersteunt u een mantelzorger?

Over mantelzorg

Over mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen – van jong tot oud - die langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgen. Mantelzorgers zijn geen zorgprofessionals, zorgen is niet hun beroep. Mantelzorgers zijn onmisbaar!

Arina van der Wekke - Teamleider Minters Mantelzorg

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Arina van der Wekke

Functie: Teamleider Minters Mantelzorg

LinkedIn

"In mijn leven heb ik zelf ondervonden hoe het is om, soms ongemerkt, in de rol van mantelzorger terecht te komen. De scheidslijn tussen iets met liefde doen voor een ander en weinig tijd te hebben voor jezelf kan dun zijn. Duurt zo’n periode te lang, of heb je zelf geen uitlaatklep of ondersteuning, dan ligt overbelasting op de loer. Het is belangrijk om een plek te hebben waar je terechtkunt, zoals bij Minters Mantelzorg."

Minters Mantelzorg
Galgkade 3
3133 KN Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2016 Minters Mantelzorg|E-colofon