Logo Minters Mantelzorg
Minters Mantelzorg

Voorlichting en advies, cursussen


en emotionele ondersteuning


Corona maatregelen Minters: telefonisch en digitaal goed bereikbaar!

Minters volgt de ontwikkelingen omtrent het corona-virus nauwlettend. De GGD en het RIVM stellen als deskundige partijen adviezen en richtlijnen op, die erop zijn gericht verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Wij vinden de gezondheid en veiligheid van bewoners, medewerkers en alle andere mensen in onze omgeving belangrijk. Daarom volgen wij het advies van het RIVM op. Maar we nemen ook onze eigen maatregelen.

Uit preventief oogpunt worden van 16 maart tot 6 april grotere activiteiten van Minters afgelast:

  • ‘NLdoet’ en ‘Vlaardingen Schoon Challenge’ zijn gecanceld om de verspreiding van het virus te beperken. Het vermijden van congressen, symposia, scholingen en dergelijke, kan bijdragen aan het beperken van de risico’s op verspreiding van het coronavirus.

  • Belastinginvuldagen, Mantelzorg Cafés, groepstrainingen, sport- en spelactiviteiten worden afgelast.

  • Alle fysieke inloopspreekuren in de wijk komen te vervallen.

  • De bureaudienst op onze hoofdlocatie is op kantoortijden telefonisch en per mail bereikbaar. Fysiek contact na telefonische aanmelding alleen indien strikt noodzakelijk.

De hoofdlocatie van Minters, aan het Burgemeester van Lierplein 51 te Vlaardingen, sluit niet. Fysiek contact voor bewoners met een hulpvraag vermijden we zoveel mogelijk. We ontvangen alleen nog bezoek op afspraak als dat strikt noodzakelijk is en u als bezoeker geen last heeft van griep- of verkoudheidsverschijnselen. Telefonisch zijn wij uiteraard wel bereikbaar.

Tel. Minters: 010 - 435 1022 of mail Minters: info@minters.nl

Tel. Wijkteams Vlaardingen: 010 - 473 1033 of mail Wijkteams Vlaardingen: info@wijkteamsvlaardingen.nl

Bij fysieke contacten geldt:

Onze medewerkers nemen eerst telefonisch contact met u op en vragen of er bij u of één van uw huisgenoten sprake is van griepachtige klachten (verkoudheid, hoesten of koorts). Als dat het geval is, kan de afspraak geen doorgang hebben en zoeken we gezamenlijk een oplossing.

  • Mocht de afspraak wel doorgang hebben, vragen we u onderstaande hygiëne voorschriften te volgen en begrip te hebben voor het feit dat onze medewerkers geen handen schudden.

Hygiënevoorschriften:

  • Was je handen regelmatig (minimaal 20 seconden) met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol;

  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;

  • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).

De situatie rondom het corona-virus kan per dag veranderen. Ook de manier, waarop wij hiermee omgaan, bekijken we van dag tot dag. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

F.A.M. Bongaerts

Bestuurder Minters

Geachte Mantelzorger,

Met deze brief informeren wij u over de gevolgen die het corona-virus heeft voor onze dienstverlening. Onze afdeling blijft voor u telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur. Individuele ondersteuning wordt u zoveel mogelijk telefonisch geboden. Heeft u al een afspraak staan, dan neemt u consulent contact hierover op met u. Helaas worden al onze groepsactiviteiten gecanceld. We volgen de richtlijnen die ook gelden voor de sluiting van de scholen. Dit betekent voor nu dat deze maatregel in ieder geval zal duren tot maandag 6 april of tot het moment dat landelijk anders wordt besloten. We wensen u allen de komende tijd veel sterkte.

Hartelijke groet, Team Minters Mantelzorg

Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van veel, soms intensieve, zorg en aandacht valt niet altijd mee. Veel mantelzorgers hebben een gezin en/of een baan en sommige zitten nog op school. Om mantelzorgers in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te ondersteunen, heeft Minters Mantelzorg deskundige mantelzorgconsulenten en goede contacten met onder meer de sociale wijkteams, organisaties voor (respijt)zorg en huisartsen. Minters Mantelzorg fungeert als kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals.

Dag van de mantelzorg 2019

Dag van de mantelzorg 2019

Mantelzorgers groots onthaald in Vue Bioscoop!

Over mantelzorg

Over mantelzorg

Mantelzorgers zijn geen zorgprofessionals, zorgen is niet hun beroep. Hier vindt u ondersteunende diensten en regelingen voor mantelzorgers.

Voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers

Mantelzorgers verzetten met elkaar enorm veel onmisbaar en onzichtbaar werk. De ander staat vaak op de eerste plaats. Intensief zorgen kan belastend zijn.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers

Volgens de laatste cijfers is 1 op de 4 kinderen/ jongeren een mantelzorger. Wanneer ben je mantelzorger? En wat betekent dat nu eigenlijk?

Voor professionals

Voor professionals

Hoe signaleert u als professional of een mantelzorger overbelast dreigt te raken? Hoe ondersteunt u een mantelzorger?

Werknemer en mantelzorger

Werknemer en mantelzorger

Bijna 40% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaar tot overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2020 Minters Mantelzorg|E-colofon