Logo Minters Mantelzorg

Wensen cliënt vormen uitgangspunt… mits veiligheid niet in gevaar komt

Janny Markus (56) is casemanager Dementie bij Zonnehuis Thuis, de thuiszorgtak van de Zonnehuisgroep Vlaardingen. “Officieel heet mijn werk advies, instructie en voorlichting (AIV) in de thuissituatie en ik kom in Vlaardingen en Schiedam bij mensen op huisbezoek die de diagnose dementie hebben gekregen. Samen met de huisarts, de mantelzorgconsulent en andere hulpverleners zorg ik ervoor dat de dementerende oudere zo lang en zo veilig mogelijk thuis kan blijven wonen.”

“Die onderlinge samenwerking tussen de verschillende professionals is heel belangrijk. Net als Minters Mantelzorg werk ik vanuit een systeemtheoretische benaderingswijze. Dat betekent dat ik het gezins- of familieverband, buren en vrienden – in feite dus het hele systeem rondom de cliënt – betrek bij de hulpverlening. Mijn grootste zorg en aandacht gaan uit naar de mantelzorger, meestal de levenspartner en soms een of meer van de kinderen van de persoon met dementie.”

Huisbezoek

Janny: “Het doel van het eerste huisbezoek is kennismaking. De aanmeldingen hiervoor komen meestal via de geheugenpoli van het Vlietland Ziekenhuis of de huisarts, die altijd de eindverantwoordelijke is voor thuiswonende mensen met dementie. Ik bespreek de situatie, ga na of er een hulpvraag is en wat de wensen daarbij zijn. Als mensen geen hulp willen en er is nog geen reden om in te grijpen, dan houd ik geregeld contact. Mocht de situatie veranderen, dan kunnen we weer met elkaar in gesprek. Als mensen wel hulp willen, en inzien dat die het leven verlicht, bespreken we de mogelijkheden. Ondersteuning van een mantelzorgconsulent speelt daarbij een belangrijke rol. Bij ROGPlus kan ik huishoudelijke ondersteuning of bijvoorbeeld dagbesteding aanvragen en via de Vrijwilligerscentrale kan contact worden gelegd met een vrijwilliger die zo nu en dan de zorg komt verlichten. En er zijn nog diverse andere mogelijkheden. Maak daar gebruik van, is mijn advies!”

Ziektebesef en ziekte-inzicht

Zeker in de beginfase is het moeilijk om tot je te laten doordringen dat jijzelf of je partner een vorm van dementie heeft. Vaak is dit de ziekte van Alzheimer. Janny: “In toch wel veel gevallen ontkent de dementerende dat er iets aan de hand is. En voor de partner is het dikwijls moeilijk om te aanvaarden dat deze ernstige ziekte geconstateerd is. Je man of vrouw ziet er immers nog heel goed uit? En iedereen vergeet toch wel eens wat? Er zijn – zeker in het beginstadium – nauwelijks lichamelijke verschijnselen waar te nemen. En waarom zou je dan hulp nodig hebben? Ik kan niet genoeg benadrukken dat het juist goed is om toe te geven dat je wel wat ondersteuning en begeleiding kunt gebruiken. Daarbij vormen de persoonlijke wensen altijd het uitgangspunt, mits de veiligheid van cliënt en mantelzorger niet in gevaar komen. We hebben er niets aan als de mantelzorger overbelast raakt. Helaas weigeren sommige mensen hulp. Dan is het – hoe naar dat ook klinkt – wachten op een crisis. Want als de mantelzorger ziek wordt of er gebeurt iets naars met de dementerende oudere, dan moet er wel hulp komen”, vertelt Janny.

Soms is er meer nodig…

Janny komt ook in situaties waarin bijzondere zorg en aandacht nodig is. “Daarom ben ik zo blij met de collegiale ondersteuning van de mantelzorgconsulenten”, zegt ze. “Ik zal een voorbeeld geven. Laatst was ik bij mensen die het vanwege een verstandelijke beperking heel moeilijk vonden om te begrijpen wat de ziekte dementie is en aanricht in de hersenen. Juist omdat er aan de dementerende persoon niets bijzonders te zien was, konden zij zich niet voorstellen dat er echt sprake was van een ernstige en ook ernstiger wordende ziekte, met alle gevolgen van dien. Zij geloofden me niet en raakten een beetje geïrriteerd. Begrijpelijk, maar daarmee kwam ik niet verder. Ik heb toen eerst overlegd met de huisarts en daarna met een van de mantelzorgconsulenten. Zij is met mij meegegaan op huisbezoek. Aan de hand van een bepaalde methode, waarvoor ze kaartjes met afbeeldingen heeft gebruikt, en met veel inlevingsvermogen en geduld, lukte het haar om deze mensen te laten beseffen wat aan de hand is en dat het dan heel prettig is om hulp te krijgen. Er was een moment waarop de glimlach en het begrip doorbraken. En daarna kwamen de tranen, natuurlijk. Maar nu kunnen samen we weer verder.”

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon