Logo Minters Mantelzorg

Mantelzorg en familierelaties

De overheid wil de zorgkosten beperken door een beroep te doen op solidariteit tussen bloedverwanten. Dat klinkt mooi, maar is het ook realistisch? Familie wordt vaak vanzelfsprekend als mantelzorger gezien. Volgens hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk (Universiteit van Groningen) is dit een te romantisch en ook een verouderd beeld van hoe familie werkt.

Zo'n 45% van de kinderen denkt hun ouders in de toekomst geen mantelzorg te geven. Ze hebben een druk gezinsleven, een veeleisende baan, wonen te ver weg. Dat blijkt uit onderzoek van Marketingbureau USP. Uit de enquête onder meer dan duizend mensen blijkt ook dat 80% van de ouderen denkt dat zij geen hulp uit de omgeving krijgen als zij die nodig hebben. Ongeveer de helft van de ouderen met (grote) gezondheidsproblemen geeft aan dat niemand hun mantelzorg kan of wil geven.

Oude gewoonten veranderen bijna nooit

Van de relaties tussen ouders en volwassen kinderen zijn 4 van de 10 niet harmonieus. Van de broers en zussen heeft de helft weinig, slecht of geen contact. Als bloedverwanten elkaar al ondersteunen bij ziekte of andere problemen, neemt het aantal onderlinge conflicten vaak toe. Socioloog Martijn van Hogerbrugge vraagt zich hardop af of de overheid wel succes kan boeken bij het stimuleren van mantelzorg. Hij baseert zich op een analyse van de familiebanden in Nederland in Demos, het blad van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Verbroken en nieuwe banden

Theo van Tilburg, sociaal gerontoloog aan de VU (Amsterdam) deelt de zorgen van Van Hogerbrugge. Ook hij is van mening dat de overheid de mantelzorgmogelijkheden overschat. Hij voegt daaraan toe dat bijvoorbeeld ook door echtscheiding familiebanden ernstig kunnen worden verstoord. En onduidelijk is verder wat we kunnen verwachten van de solidariteit tussen kinderen en stiefouders. Volgens Van Tilburg maken de meeste families geen goede afspraken over wie wat doet als de ouder(s) hulp nodig hebben. Vaak is het één familielid, meestal een vrouw, op wie veel en vaak alle zorg neerkomt. Met alle gevolgen voor haar eigen gezondheid van dien. (Bron: de Volkskrant, 6 februari 2016.)

Familieband en eigen verantwoordelijkheid

Hoogleraar Verkerk zegt dat we er nog te veel van uitgaan dat familieleden per definitie betekenisvolle relaties hebben. Maar een werkelijke, emotionele en diepgaande band met familieleden, los van de bloedband, is in deze tijd minder vanzelfsprekend. Zij vindt dat dit nog onvoldoende doorklinkt in de manier waarop familie wordt gezien in de wereld van zorg en welzijn. Het feit dat mensen een genetische band hebben, schept niet automatisch een zorgverplichting. Zorgprofessionals zouden het meer moeten accepteren als een familielid geen hulp wil vragen of geven. Zij is van mening dat je families juist moet vrijwaren van dit soort druk. Verkerk zegt bovendien dat we vergeten zijn dat je zelf medeverantwoordelijk bent voor de zorg voor jezelf en dat je moet nadenken over hoe je je leven ziet als je ouder en kwetsbaarder wordt. (Bron: Zorg + Welzijn magazine, april 2016.)

Respijtzorg

Ook door vrijwilligers

Bij respijtzorg worden de mantelzorgtaken (tijdelijk) overgenomen door vrijwilligers of professionals. Of en hoeveel u voor respijtzorg betaalt, hangt af van de voorzieningen die u nodig heeft.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2019 Minters Mantelzorg|E-colofon