Logo Minters Mantelzorg

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er ook voor u!

Sinds januari 2015 is Elif Somuncu (42) manager Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond van de regioteams Rotterdam-Noord en schilgemeenten en Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS). Ze heeft twee collega’s. De ene doet hetzelfde werk voor Rotterdam-Zuid en Zuid-Hollandse Eilanden, de andere leidt het advies- en meldpunt. “Wij zijn nu hét aanspreekpunt in deze regio voor alles wat te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling.”

Elifs team telt circa 35 medewerkers. Onder hen Bernic Holswilder (60) en enkele andere collega’s met wie hij voorheen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld NWN werkte. Het steunpunt, dat bij Minters hoorde, is opgegaan in het nieuwe Veilig Thuis RR. Bernic: “Ik ken veel medewerkers van Minters, en ook de mantelzorgconsulenten. Met hen werk ik altijd in goed overleg samen, daarin is niets veranderd. Deze collega’s hebben vaak goed zicht op een situatie. Zij kunnen veiligheidsrisico’s inschatten en zo nodig met mij bespreken.”

Huiselijk geweld en kindermishandeling

“Het vorm en inhoud geven aan Veilig Thuis RR is een grote operatie, om niet te zeggen: een grote uitdaging”, lacht Elif. “Maar het gaat goed en ik vertrouw erop dat we volgend jaar alles op orde hebben. Uiteraard hebben we er vanaf de start voor gezorgd dat de mensen voor wie wij werken – daders, plegers en omstanders van huiselijk geweld en kindermishandeling – er zo min mogelijk van merken. Verder zijn we volop bezig met de kennismaking met de sociale wijkteams van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Heel belangrijk, want die staan dicht bij de mensen en kunnen eventuele signalen opvangen en contact met ons opnemen. Natuurlijk kunnen mensen met vragen of problemen ook zelf ons advies- en meldpunt bellen via 0800-2000, gratis en 24/7. In geval van acuut gevaar, bel je 112.”

Voorbeeld: een dame en haar nicht

Bernic geeft een voorbeeld. “Ik ben ouderenconsulent en word meestal ingeschakeld als het om oudere mensen gaat. In dit geval ging het om een dame op leeftijd. Zij had een flinke erfenis ontvangen en een nicht had zich opgeworpen als mantelzorger. De thuiszorgmedewerker, met wie deze dame geregeld sprak, kreeg te horen en later ook te zien dat er flinke hoeveelheden geld werden afgeschreven. Mevrouw begreep het niet, zei ze. Hoe kon dat toch? De thuiszorg heeft met de nicht contact gezocht en toen haar antwoorden meer vragen opriepen dan beantwoordden, werd ons advies- en meldpunt ingeschakeld. Was hier sprake van financiële uitbuiting? Via de zorgverzekeraar kwam het bericht dat de nicht enige tijd geleden een maximaal persoonsgebonden budget had aangevraagd. De zaak dreigde te escaleren toen bleek dat de nicht haar tante elders had ‘ondergebracht’. Voor de oude dame was het heel pijnlijk, want zij wilde loyaal zijn en voelde tegelijkertijd dat er iets niet goed zat. In samenwerking met de politie is deze zaak toen opgelost. ”

Onderzoek, advies en ondersteuning

Elif: “Wie 0800-2000 belt, eventueel anoniem, krijgt een deskundige medewerker aan de lijn. Soms is snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan regelen we deze hulp meteen, samen met onze ketenpartners. Niet altijd is meteen helder wat er aan de hand is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling doen wij eerst onderzoek. Dat is een van onze wettelijke taken. Adviseren en ondersteunen zijn de andere twee. Wij werken systeemgericht, dat wil zeggen: we kijken naar het hele plaatje, niet alleen naar de pleger en ook niet alleen naar de slachtoffers. Het geweld in een relatie moet stoppen en – als er kinderen bij betrokken zijn – moeten beide ouders actief bijdragen aan hun verzorging en opvoeding. We stimuleren ze om de relatie te verbeteren of om deze in betrekkelijke harmonie te beëindigen. Ook besteden we aandacht aan de verwerking van wat er is gebeurd en willen we herhaling voorkomen. We hebben maximaal 10 weken om onderzoek te doen en 8 weken voor eventuele ondersteuning. Deze ondersteuning geven wij indirect, wij zijn geen hulpverleners. Het is onze taak om de professionals – van gezinsspecialist tot mantelzorgconsulent – te ondersteunen. Ook de casusregie blijft bij hen. Na 3 maanden en 1 jaar bekijken we de situatie nogmaals. Zijn er nog steeds zorgen, dan volgt opnieuw een onderzoek.”

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon