Logo Minters Mantelzorg

Evelien kan mantelzorgen door flexibel te werken

Door de in 2016 ingevoerde Wet flexibel werken (Wfw) kunnen werknemers makkelijker hun werktijden en werkplek aanpassen. Dat bleek voor Evelien een goede oplossing.

Evelien (56) kwam er niet meer uit. Hoe moest ze én mantelzorger blijven voor haar moeder én haar baan behouden? Tijdens een afspraak met een mantelzorgconsulent vertelt ze dat haar 82-jarige moeder vorig jaar bij haar is ingetrokken na het overlijden van vader. Broer Vincent (48) is ook bij het gesprek aanwezig. Hun moeder heeft een slechte heup en pijnlijke knieën en handen als gevolg van artrose. Ze voelt zich ook erg alleen en onderneemt niets meer, iets wat ze voorheen juist wel deed. Broer en zus vinden dat haar geheugen ook sterk achteruitgaat.

Weinig puf

De zorg komt voornamelijk neer op Evelien, die drie dagen per week op het secretariaat van een scholengroep werkt. Ze moet er elke nacht een paar keer uit omdat haar moeder moet plassen, en voordat ze naar haar werk gaat, helpt ze haar moeder uit bed. Ze maakt ook haar ontbijt. De thuiszorg komt dagelijks helpen met wassen en aankleden. Koffiezetten kan moeder zelf. Rond het middaguur gaat Evelien snel naar huis om een boterhammetje te eten met haar moeder. Vincent zorgt voor de boodschappen en komt vaak ’s avonds even langs. Op haar vrije dagen doet Evelien de huishoudelijke taken en in het weekend neemt ze haar moeder mee voor een autoritje of een korte wandeling. Ze heeft weinig puf om iets voor zichzelf te ondernemen en maar weinig tijd voor afspraken met vrienden en vriendinnen. Vincent maakt zich hier zorgen over.

Afspraak met HR-manager

De mantelzorgconsulent bespreekt de respijtmogelijkheden zoals dagopvang en de inzet van vrijwilligers. Ze spreken af dat Vincent dit met moeder gaat overleggen, en ook dat hij met zijn moeder naar de huisarts gaat. Evelien overweegt om minder te gaan werken, zeker nu de zorg voor moeder intensiever wordt. Maar dat raadt de mantelzorgconsulent haar af, er is nu immers de Wfw. Ze adviseert Evelien met de HR-manager van haar werkgever in gesprek te gaan over haar mogelijkheden van flexibel werken. Omdat Evelien dat lastig vindt, maakt de mantelzorgconsulent een vervolgafspraak met haar om dit gesprek voor te bereiden. Zo gezegd zo gedaan. Het gesprek met de HR-manager is heel goed verlopen en er zijn concrete afspraken gemaakt. Daardoor werkt Evelien twee ochtenden thuis en kan ze haar werktijden aanpassen aan de dagen waarop haar moeder de dagopvang gaat, want ook dat is nu geregeld.

Wet flexibel werken (Wfw)

... en verlofregelingen

Helaas, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Werk&Mantelzorg, zwijgen veel werknemers over hun mantelzorgtaken. Ze zijn bang voor hun carrièremogelijkheden en kennen vaak niet de regelingen die er voor hen zijn. De Wfw biedt een aantal mantelzorgers de mogelijkheid om thuis te werken, werktijden flexibeler in te delen, tijdelijk minder te werken, tijdens werktijd even weg te kunnen of een telefoontje te plegen. Maar flexibel werken is niet voor iedere mantelzorger een uitkomst. Bovendien komt er dan tijdelijk mindere geld binnen, en dat is niet voor iedereen aanvaardbaar. Als mantelzorger kun je ook gebruikmaken van calamiteitenverlof en zorgverlof (kortdurend en langdurend). In steeds meer cao’s worden specifieke afspraken vastgelegd over de combinatie van werk en mantelzorg.

Kosteloos advies

Voor werkgevers

Minters Mantelzorg biedt werkgevers ondersteuning en advies bij het ontwikkelen van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Projectleider Werk en mantelzorg Jeanet van Lieshout denkt graag met u mee om tot een plan van aanpak te komen. Het project loopt tot november 2016.

T 010 435 10 22

E info@mintersmantelzorg.nl

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon