Logo Minters Mantelzorg

Elkaars keuzen respecteren

Evert en Marion, 70-plussers, wonen nog zelfstandig. Evert heeft ruim tien jaar de ziekte van Parkinson, Marion heeft reuma. Ze staat haar man zo goed mogelijk bij, maar dat valt haar zwaar, nu zij ook ouder wordt en haar ziekte vaker opspeelt. Ze voelen beiden dat het levenseinde naderbij komt. Ze hebben daar ook wel gedachten over, maar vinden het moeilijk die met elkaar te delen.

Elke donderdagmiddag is een van hun dochters bij Evert, zodat Marion kan naar schilderles kan. Hun zoon begeleidt hen als er een arts bezocht moet worden. Een thuiszorgmedewerker komt drie keer per dag voor de verzorging van Evert, die eens per week naar de dagopvang gaat. Marion heeft verschillende keren het Parkinsoncafé bezocht en piekert over vragen die te maken hebben met het levenseinde van iemand met de ziekte van Parkinson. Bij vrienden heeft ze gezien hoe pijnlijk het sterfproces van een parkinsonpatiënt kan verlopen en zij wil dat niet voor haar man. Omdat ze het moeilijk vindt om hierover te praten en het haar wel bezighoudt, wordt de mantelzorgconsulent ingeschakeld. Die brengt Marion een bezoek op een dag dat Evert naar de dagopvang is. Zij kan dan eens rustig over haar ervaringen, zorgen en wensen praten. Als het onderwerp ‘zelfgekozen levenseinde’ aan bod komt, legt de consulent uit hoe het juridisch zit met euthanasieverklaringen en wensen rond het levenseinde. Marion begrijpt dat Evert hierover zelf moet beslissen. Afgesproken wordt dat de mantelzorgconsulent haar zal helpen om te bekijken hoe en ook of er met Evert over dit onderwerp gesproken kan worden.

Oók in gesprek over levensvragen

Inmiddels hebben er twee andere huisbezoeken plaatsgevonden, en bij het laatste bezoek was ook Evert aanwezig. Hij vertelt dat hij streng is opgevoed en altijd hard heeft gewerkt. Hij vindt zichzelf niet zo’n prater, maar geeft het wel aan als hem iets dwars zit. Als hij het over zijn pas overleden neef heeft, wordt hij emotioneel. Voor de mantelzorgconsulent aanleiding om het gesprek op zijn eigen levenseinde te brengen. Evert geeft aan het te laten komen zoals het komt en niet te willen ingrijpen. Er ontspint zich een voorzichtig gesprek tussen Marion en haar man. Het is voor het eerst dat ze over dit onderwerp met elkaar van gedachten wisselen. Ze vertellen elkaar hoe ze er over denken en wat dit met hen doet. Het gesprek biedt openingen om hun gevoelens met elkaar te delen en elkaars wensen en keuzen te respecteren.

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon