Logo Minters Mantelzorg

Mijn kind is een jonge mantelzorger

Ieder kind reageert anders op een bijzondere thuissituatie. De een wordt opstandig, de ander gaat zich juist voorbeeldig gedragen. Als ouder is het soms lastig om goed te zien in hoeverre uw kind last heeft van de situatie.

Zo kan een kind ogenschijnlijk rustig reageren, het blijft gewoon doorgaan met lachen en spelen. Voor een volwassene kan het daardoor lijken alsof er 'niks aan de hand´ is. Het valt niet altijd mee om de aandacht goed te verdelen tussen degene die zorg nodig heeft en de (andere) kinderen. Soms wil een kind zijn ouders niet laten zien dat het niet zo goed gaat, om zijn ouders te ontlasten. Dat de situatie ook voor hen, vaak op dagelijkse basis, een forse belasting kan betekenen staat vaak niet op de voorgrond. Kinderen voelen het feilloos aan als de draagkracht van hun ouders lager is. Broers en zussen die wel ‘meedraaien’ en hun best doen om te helpen krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen.

Die extra belasting kan zowel praktisch als emotioneel van aard zijn. Helpen met boodschappen doen geeft een kind een ander soort verantwoordelijkheid dan 'op je tenen lopen om escalaties te voorkomen'. Sommige kinderen voelen zich zo verantwoordelijk dat zij als het ware de rol van 'ouder' op zich nemen. Kinderen of jongeren die (te) veel verantwoordelijkheid dragen, kunnen hierdoor in ontwikkeling worden belemmerd.

Bij kinderen van verslaafde ouders en kinderen van ouders met een psychiatrische aandoening is het risico het hoogst dat dit ook op latere leeftijd nog voor psychische en/of emotionele problemen kan zorgen.

Signalen

Het is daarom belangrijk om als ouder/verzorger goed in de gaten te houden of uw kind overbelast is, of dreigt te raken, door de mantelzorgsituatie. In de signalenlijsten hieronder is gedrag beschreven wat kinderen kunnen laten zien als ze zich (over-)belast voelen.

Herkent u een aantal van deze signalen bij uw kind? Dan is het tijd om, waar mogelijk, iets te veranderen. Lees de tips (rechterkolom) eens door of vraag naar de ondersteuningsstructuur op de school van uw kind. Neemt u gerust contact op met Minters Mantelzorg om vrijblijvend te overleggen wat u zou kunnen doen om de situatie voor uw kind(-eren) waar mogelijk te verlichten.

Adviezen en tips

..voor ouders van jonge mantelzorgers

Lees hier wat u als ouder kunt doen om uw kind te ondersteunen in een mantelzorgsituatie.

Literatuur

..voor ouders van jonge mantelzorgers

Bent u op zoek naar meer informatie of verdieping?

Even er tussenuit

Is uw kind belast door de situatie thuis?

Denk dan ook eens aan een logeerweekend of fundag, om de zorgen van thuis even helemaal te vergeten. Stichting Tante Joy organiseert het, speciaal voor jonge mantelzorgers.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon