Logo Minters Mantelzorg

Ik werk met kinderen / jongeren als zorg/hulpverlener

Dan heeft u ongetwijfeld veel te maken met jonge mantelzorgers, ook al heeft u dit misschien niet eerder zo benoemd.

Een kind met gedragsproblemen zal vaak degene zijn waar de hulpverlener zich op richt. Dat dit gedrag ook voor de broers en zussen (brussen), op dagelijkse basis, een forse belasting kan betekenen, staat vaak niet op de voorgrond. Broers en zussen die wel ‘meedraaien’ en hun best doen om te helpen krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen.

Werkt u met volwassenen?

Dan zal de primaire focus op de hulpvraag van uw cliënt liggen. Als uw client ook kinderen heeft, ontbreekt soms de tijd om er goed bij stil te staan wat de problemen van de ouder voor hún betekenen. Welke rol spelen zij in het gezin en welke verantwoordelijkheden dragen zij?

Inschatten risico's, signaleren overbelasting

Kinderen die opgroeien met zorg lopen meer risico om, ook op latere leeftijd, vast te lopen in hun ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om overbelasting vroegtijdig te signaleren, en waar mogelijk ondersteuning in te zetten, bekijk hiervoor de signalenlijst en checklist die CMO Flevoland hiervoor ontwikkelde, hiernaast te vinden in de randkolom.

Deskundigheidsbevordering

Minters Mantelzorg adviseert zorg/hulpverleners hoe ze meer oog kunnen hebben voor de kinderen van- of de brussen van-, en meer systemisch aan de slag kunnen gaan in een gezin.

We komen graag langs in het team, voor een voorlichting, cursus of workshop, of denken met je mee bij individuele casussen.

Het signaleren van (over-)belasting (met gebruik van de signalenlijst en checklist), systeemgericht werken en het inzetten van de juiste hulp kunnen thema´s zijn van een training. Voor organisaties en in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is deskundigheidsbevordering kostenloos. Trainingen van Minters Mantelzorg zijn SKJ gecertificeerd. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Balansmodel draagkracht/draaglast

CMO Flevoland ontwierp een checklist voor professionals,

speciaal gericht op jonge mantelzorgers, om de draagkracht en draaglast van het kind, het gezin en de omgeving in kaart te brengen. Dit is een instrument om overzicht te scheppen: een beeld te krijgen van de situatie en risico’s vroegtijdig te signaleren.

Het model kan als een hulpmiddel dienen tijdens gesprekken. Het kan u bij de betrokkenen inzicht creëren in de eigen situatie en het nodigt gezinsleden uit om een actieve positie in te nemen.

Opvolgingsmogelijkheden

Als de situatie in kaart gebracht is, en besproken met het gezin, dan volgt er een reeks aan mogelijke opvolgmogelijkheden, onderverdeeld in het gezin, het kind en de omgeving, om de situatie te versteken. Wie weet brengt het je op ideeen.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon