Logo Minters Mantelzorg

Tips en inspiratie voor lesgeven over mantelzorg

Mezzo, de landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers, stelde een mooi document op met de naam: 'Inspriratie voor lessen op scholen, Praktische ideeën en tips hoe mantelzorg te bespreken in de klas'

Hierin worden o.a. de volgende tips gegeven ter voorbereiding op de les:

  • Benoem in de klas dat het een gevoelig onderwerp kan zijn.

  • Spreek met de klas af dat er naar elkaar wordt geluisterd.

  • Bedenk van te voren wat er gebeurt als er vervelende opmerkingen worden gemaakt.

  • Benoem dat alle emoties er mogen zijn.

  • Beperk de groepsgrootte. Houd de richtlijn aan van één klas per voorlichting.

  • Zorg dat het vooraf (ook voor u zelf) goed duidelijk is wat mantelzorg is, zodat hier geen verwarring over ontstaat tijdens de uitvoering van een werkvorm.

  • Bedenk van te voren wat er gebeurt als een leerling geëmotioneerd raakt.

Minters Mantelzorg voegt hieraan toe: geef de les bij voorkeur niet alleen. Als een kind emotioneel de klas uit loopt kunt u zichzelf niet in tweeën splisten. Bespreek van te voren hoe opvang en nazorg geregeld zijn. Overleg bijvoorbeeld met de zorgcoordinator, intern begeleider of de gezinsspecialist, of vraag Minters mantelzorg om u te ondersteunen bij het voorbereiden en/of (samen) geven van deze les.

Op deze website is algemene informatie te vinden over Jonge Mantelzorgers. Op de pagina ‘spreekbeurt houden’ wordt meer uitleg gegeven over wanneer je nu wel en niet een mantelzorger bent. Nog vragen of onduidelijkheden? Neem gerust contact op, we denken graag met u mee.

Ideeën voor actieve lesvormen

Mezzo verzamelde een aantal actieve werkvormen voor in de klas

Ze zijn met name geschikt voor de bovenbouw van de basisschool en voor het voortgezet onderwijs.

(Voor) lezen

Een mooi verhaal als aanleiding om mantelzorg te bespreken

Er zijn veel boeken geschreven over kinderen en jongeren in zorgsituatie. In de lijsten hieronder staan ze gesorteerd op leeftijd en thema.

Geeft u les in het VO? Tip jongeren dan eens om een boek uit deze serie te lezen, of laat leerlingen er een boekverslag over schijven. Ook dat kan een mooie aanleiding zijn om klassikaal over mantelzorg te praten.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2020 Minters Mantelzorg|E-colofon