Logo Minters Mantelzorg

Werknemer én Mantelzorger

1 op de 5 werknemers heeft mantelzorgtaken. Voor medewerkers in de zorg geldt zelfs: 1 op de 4. Bijna 40% voelt zich zwaar tot overbelast. Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen door zorgtaken, is een goede balans tussen werk en privé belangrijk.

De uitdaging is te onderzoeken wat u op het werk kan helpen, om te zorgen voor die goede balans.

Maatwerk

Bij langdurige, intensieve zorgtaken zijn vaak aanvullende regelingen nodig op de wettelijke regelingen. Iedere zorgsituatie is anders en vraagt dus om een andere oplossing. De zogenoemde maatwerkoplossingen. Voorbeelden zijn: werktijden comprimeren, tijdelijk ander werk doen, op andere dagen werken, tijdelijk minder werken, in de pauze zaken regelen of tussendoor een uurtje weg.

Om tot maatwerk te komen, gaat u met uw leidinggevende in gesprek. Bereid dit gesprek goed voor en probeert u zich ook te verplaatsen in de belangen van de werkgever. Bespreek, indien nodig, de situatie vooraf met een bedrijfsmaatschappelijk werker, HR-medewerker of vertrouwenspersoon. Die kent de (verlof)mogelijkheden die op uw situatie van toepassing zijn en denkt mee over (maatwerk)oplossingen. Stel een proefperiode voor om de afspraken uit te proberen. Bespreek hoe de werkomgeving (collega’s, klanten) hierover wordt ingelicht als dat nodig is. En maak een vervolgafspraak om de proefperiode te evalueren.

Animatie Werk en mantelzorg

De gemeente Maassluis liet een anitmatie maken voor en over werkende mantelzorgers.

Meer tips en informatie over (de voorbereiding van) het gesprek met uw leidinggevende vindt u op onderstaande websites:

Ondersteuning door Minters Mantelzorg

Werkende mantelzorgers die wonen in Schiedam, Vlaardingen of Maassluis, kunnen voor ondersteuning en advies terecht bij Minters Mantelzorg

Wettelijke regelingen

Binnen iedere organisatie worden regelingen en faciliteiten geboden waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. Dit zijn:

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt u opnemen als u moet zorgen voor een ziek familielid, vriend of iemand met wie u een sociale relatie heeft.

Langdurend zorgverlof

Wanneer u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek familielid of iemand uit uw sociale omgeving, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof.

Calamiteitenverlof

Verlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere omstandigheden

Wet Flexibel Werken

De Wet Flexibel Werken (WFW) geeft u in bepaalde gevallen het recht schriftelijk een verzoek te doen voor aanpassing van de arbeidsduur, arbeidsplaats en arbeidstijd.

Ook in cao's staan steeds vaker afspraken

om werk en privé beter te combineren en werknemers 'duurzaam inzetbaar' te houden. Denk aan sparen voor verlof of een persoonlijk budget (salaris of vrije dagen), thuiswerken en een flexibeler personeelsbeleid.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon