Logo Minters Mantelzorg

Mantelzorgers met een Migratieachtergrond

Mantelzorgers met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse, komen doorgaans niet uit zichzelf naar Minters Mantelzorg toe. De culturele achtergronden en een mindere taalvaardigheid kunnen hierbij een rol spelen. Herkent u uzelf hierin? Weet dan dat wij er ook voor u zijn!

De onderlinge verschillen tussen mantelzorgers met een migratieachtergrond zijn vaak groot. De verschillen hebben te maken met leef- en zorgsituaties, persoonlijke voorkeuren, etnische achtergronden en daarmee verbonden opvattingen en tradities. Het is bekend dat mantelzorgers met een migratieachtergrond vaker zwaarder belast zijn dan autochtone mantelzorgers. Wij willen u graag ondersteunen bij het geven van zorg aan uw zieke en/of gehandicapte partner of familielid.

Verhelderende filmpjes

In drie scènes spelen (die enkele minuten duren) acteurs Amal el Ajouri en Peer Bink ontmoetingen tussen allochtone mantelzorgers en het ‘witte’ zorgsysteem. De filmpjes laten helder zien hoe verschillen in taal en cultuur kunnen leiden tot onbegrip, misverstanden en teleurstelling. De drie dilemma’s zijn in aparte filmpjes vervat. Auteur Hans Bellaar, uitgever CampusCompany.

Websites

Speciaal voor u

Cursusaanbod

Minters Mantelzorg

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2019 Minters Mantelzorg|E-colofon