Logo Minters Mantelzorg

Wat hebben mensen met een psychische kwetsbaarheid nodig?

Een mens kan niet leven zonder andere

Buurtcentrum De Hooftzaak is er ‘in eerste instantie voor iedereen uit de buurt,’ vertelt Willemien Zeelenberg. Daarnaast is het buurtcentrum gericht op het ondersteunen van mensen met een psychische en psychosociale kwetsbaarheid. In De hooftzaak zijn ze dagelijks bezig met de vraag hoe mensen het best weer hun kracht te laten voelen.

‘Het is koffie…, koffie…,tiiijjjd,’ klinkt het door de huiskamer. Het is tien uur op een doordeweekse dag, er zijn aardig wat mensen binnen. De een leest de krant, anderen spelen een potje biljart, of zijn bezig achter de computer. ‘Koffietijd is het moment waarop we bij elkaar komen en iedereen z’n verhaal kwijt kan, ook wordt bijvoorbeeld de krant besproken. Het is echt een moment om te ontmoeten.’ In het centrum is er groepsbegeleiding en vind je ateliers: voor houtbewerking en voor allerlei andere creatieve uitingen. In de fietsenwerkplaats hangen frames waaraan gewerkt wordt. ‘Dagbesteding is de gebruikelijke term voor deze activiteiten, maar ik probeer dat woord altijd te vermijden. Ik vind dat zo tekort doen aan de mens.’ Willemien vertelt verder: ‘De grootste taak van De Hooftzaak is zorgen dat het een veilige plek is. Een plek waar mensen in de wereld kunnen staan.’

Inclusief denken

De Hooftzaak is gelieerd aan Stoed: Stichting Onder Een Dak. Stoed begeleidt in Maassluis mensen met een psychische en psychosociale kwetsbaarheid bij het zelfstandig (blijven) wonen, onder andere met ambulante woonbegeleiding en Beschermd Wonen. Deze mensen vormen een deel van de bezoekers van De Hooftzaak, een ander deel komt uit de buurt. ‘We denken hier inclusief: iedereen is welkom.’ Ze voegt toe: ‘We kunnen niet ieder gedrag welkom heten, maar wel ieder mens. Je moet hier namelijk vooral méns kunnen zijn. We werken volgens de vraag van de bezoekers: Wat hebben mensen met een psychische kwetsbaarheid nodig?’

“Zorg” staat niet op de deur

Willemien is bedrijfsleider en houdt van haar werk omdat ze houdt van mensen en hun verhalen. Ze heeft geen opleiding in de zorg, maar deed commerciële economie en is naast dit werk kunstenares. Naast Willemien komen nog een aantal medewerkers in het buurtcentrum niet specifiek uit de zorg zoals een timmerman, kok en kunstenares. ‘Dat is goed, want daardoor kijken we anders naar de bezoekers. En als het nodig is zijn de mensen met specialistische zorgkennis in de buurt.“Zorg” staat niet op de deur.’

Moeilijk om mee om te gaan

‘Wat wij hier zien, is dat psychische problematiek veelal complex is. Het is moeilijk voor degene die er in zit en vaak moeilijk voor degenen die ermee om moeten gaan. Soms gaat het immers goed, en dan is er weer een slechtere periode of een terugval. Vaak zie je ook dat bij psychische aandoeningen na verloop van tijd het begrip van mensen uit de omgeving afneemt. Dat kan onder andere komen doordat het niet heel duidelijk zichtbaar is dat iemand ziek is en dat het ontbreekt aan kennis over een bepaald ziektebeeld. Degene die in een rolstoel zit blijf je wel duwen… ‘ Ze kijkt wat indringender: ‘De liefde van naasten wordt bij deze mensen soms erg op de proef gesteld.’ Naasten tonen soms minder betrokkenheid uit zelfbescherming en vaak is er door de client veel kapotgemaakt, familiebanden zijn bijvoorbeeld verbroken.’

‘Degene die in een rolstoel zit blijf je wel duwen…’

Iedereen heeft een netwerk

‘Maar een mens kan niet leven zonder naasten. Wij brengen hier iemands netwerk in kaart. Uiteindelijk heeft namelijk iedereen een netwerk. Dat kan bestaan uit de mensen met wie je een praatje maakt als je je hond uitlaat. Maar ook de kassière bij de supermarkt waar je regelmatig komt kan een sociale rol hebben; ook een heel kleine. Wij gebruiken alleen het woord mantelzorger niet altijd. Het legt namelijk gelijk een bepaald gewicht bij die persoon, wat kan afschrikken. En dat terwijl we willen dat mensen dichtbij blijven.’

Onbegrip verminderen

Ontmoeting is een goede manier om het onbegrip rondom psychische aandoeningen te verminderen. Daarom mogen naasten altijd meekomen naar de Hooftzaak. ‘Wij willen dat dat zo natuurlijk mogelijk verloopt, maar soms organiseren we wel echt klinische lessen, een ziektebeeld wordt dan helemaal uitgelegd. Kennis zorgt immers ook voor begrip. Met elkaar kunnen mensen beter dingen doorbreken. Ook organiseren we Herstelverhalen-avonden waar naasten voor worden uitgenodigd. Op zo’n avond vertelt iemand met een psychische aandoening zijn of haar verhaal. Je ziet zo iemand krachtig worden,’ zegt Willemien trots. Voor betrokkenen is het leerzaam te horen hoe zo iemand kijkt naar de oorzaken van zijn of haar eigen gedrag en wat hem of haar geholpen heeft om sterker te worden.

Samen eten en drinken

‘UIteindelijk gaat het erom het netwerk handvatten te geven, en naasten heel laagdrempelig te betrekken. Een van de beste manieren om dat voor elkaar te krijgen, is door samen te eten en te drinken. We geloven erg in de verbindende kracht daarvan. We hebben in het buurtcentrum 2 maal per week gezellige avonden waarop met elkaar gegeten en gepraat wordt, goed verzorgd door onze eigen kok.’

Buurtcentrum De Hooftzaak

P.C. Hooftlaan 11A Maassluis www.stoed.nl ‘Kom een keer een kopje koffie drinken!’

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon