Logo Minters Mantelzorg

We waarderen wat u doet!

Waar kunt u dat aan merken?

Een van de dingen die blijkt uit het gesprek tussen Annica Ningbers en Peet Huys is dat we met onze ondersteuning waarderen wat u doet. Hier leest u hoe de gemeenten in de regio en de “partijen in het veld” samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.

‘De gemeente vindt mantelzorg een belangrijk thema,’ vertelt Annica. ‘Het waarderen van mantelzorgers is daar een onderdeel van. Sinds een aantal jaar hebben we daar nog nadrukkelijker aandacht voor. Tegen onze visie op mantelzorg is eigenlijk niets in te brengen; iedereen vindt het belangrijk dat mantelzorgers zich goed voelen en dat ze hun taak op een fijne manier kunnen uitvoeren. Het is aan ons om met het veld - organisaties in de regio en mantelzorgers zelf - te bedenken hoe mensen de beschikbare ondersteuning ook gaan vinden.’

Partijen verbinden

Minters Mantelzorg geeft het mantelzorgbeleid van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis handen en voeten. Peet: ’We willen professionals in de volle breedte betrekken bij het mantelzorgbeleid: ervoor zorgen dat degenen die achter de voordeur komen niet alleen kijken naar de persoon die hulp vraagt en nodig heeft, maar ook oog hebben voor de mantelzorgers. Dat past bij de principes van het systeemgericht werken.’

Oog voor mantelzorgers

De mantelzorgconsulenten geven daarom trainingen aan andere professionals over hoe je oog hebt voor mantelzorgers, ze leren signaleren hoe het met de mantelzorger gaat, dat overbelasting wordt voorkomen. Annica: ’Het is belangrijk om de kennis over dit onderwerp te verspreiden en de bewustwording bij professionals te vergroten: waar moeten ze op letten? Het thema bekend houden vraagt aandacht.’ ‘Dat stopt nooit,’ voegt Peet toe. ‘En tegelijkertijd is zorgen voor elkaar van alle tijden en culturen. Wij willen het belang ervan benadrukken, want samenleven doen we samen.’

Ook werkgevers bereiken

‘Aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid hebben we de afgelopen jaren meer aandacht besteed,’ vertelt Annica. ‘Werkgevers kunnen een erkenning krijgen.’ Peet reageert: ’Wij vinden het zelf als werkgever belangrijk dat je je flexibel opstelt om het iemand mogelijk te maken zijn zorgtaken te vervullen ėn werk en privé goed te kunnen blijven combineren. Dit onderwerp hebben we via het project “Werk & Mantelzorg” ook bij andere werkgevers in de regio op de agenda weten te krijgen. Als een werkgever hier aandacht voor heeft is dat een vorm van waardering. Bovendien: als je dat goed met elkaar regelt, wordt iedereen er beter van.’

‘Een werkgever die zich flexibel opstelt, dat is ook een vorm van waardering’

Totaalpakket aan ondersteuning

Annica vertelt dat het budget dat vanuit de gemeente beschikbaar is voor mantelzorg bedoeld is voor een totaalpakket aan ondersteuning. Peet: ‘Dat doen we direct in de vorm van lotgenotencontact in de mantelzorgcafés, of met trainingen, cursussen en individuele ondersteuning. Ook organiseren we jaarlijks de Dag van de Mantelzorg, als blijk van waardering voor alles wat mantelzorgers doen. (Dit jaar valt de dag op woensdag 8 november, zie pagina 11.,red.) Daarnaast verlenen we indirecte ondersteuning middels voorlichting of training van professionals zodat ze goed in staat zijn te signaleren.’

Extra aandacht

Wanneer dat nodig is krijgen onderwerpen een extra impuls. Komend jaar richt Minters zich meer op de jonge mantelzorgers. Annemiek Wensing (ze stelt zich voor op pagina 13) is al druk bezig om de verbinding te leggen met gezinsspecialisten op scholen, professionals binnen de wijkteams en de centra voor jeugd en gezin. Om het thema ook vanuit de jongeren op de agenda te krijgen heeft ze contact met de jeugdambassadeurs in Maassluis, de jongerenwerkers van Minters in Vlaardingen en de kindergemeenteraad in Schiedam. Doel is de bekendheid van het onderwerp te vergroten zodat jonge mantelzorgers sneller herkend en erkend worden. Peet: ‘Juist door samen op te trekken in de regio kunnen we dit soort thema’s goed op de kaart zetten.’

De ontwikkeling

Met de verandering naar een participatiemaatschappij moeten we als burgers meer met elkaar oplossen, meer zorgen voor elkaar. Dat brengt met zich mee dat meer mensen meer mantelzorgtaken op zich nemen. De druk op hen neemt toe. Daarom is de ondersteuning, en de waardering, van mantelzorgers zo belangrijk. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid daaromtrent.

Wat Minters doet

Minters ondersteunt mensen om op eigen kracht door het leven te gaan. De wijkteams met daarin diverse zorgprofessionals zijn er om daarbij laagdrempelig te ondersteunen. Verbindingen in de wijk maken is daar een onderdeel van.

Hoe Minters Mantelzorg ondersteunt leest u hierboven onder ‘Totaalpakket aan ondersteuning’.

Waardering door ondersteuning

Wij waarderen wat u doet, door ons aanbod op uw vraag als mantelzorgers af te stemmen. Mist u iets in cursus- en activiteitenaanbod? Heeft u andere ideeën? Laat het ons weten!

Annica Ningbers Sr. Accounthouder bij de Gemeente Vlaardingen

‘De gemeente vindt het belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning ontvangen. Voor hun waardering zijn wij verantwoordelijk.’

Peet Huys Directeur Bedrijfsvoering bij Minters

‘Zorgen voor elkaar is van alle tijden en culturen. Wij willen het belang daarvan benadrukken.’

Het is belangrijk om de kennis over dit onderwerp te verspreiden’

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon