Logo Minters Mantelzorg

Huisartsen, zorg en welzijn

Beroepskrachten in de zorgsector zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleeghuismedewerkers en medewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen veel betekenen voor mantelzorgers. Ook de sociale wijkteams worden geconfronteerd met vragen om informatie, ondersteuning en begeleiding.

U bent vaak de eerste die met de mantelzorger in aanraking komt. U ontmoet mantelzorgers bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek. Ook is het mogelijk dat u patiënten in uw spreekkamer ziet die mantelzorgtaken verrichten. Het kan zijn dat de klachten waarmee zij komen, gerelateerd zijn aan hun mantelzorgsituatie. Daarom is het van groot belang de mantelzorger tijdig te herkennen, de situatie in te schatten en daarop in te spelen.

Sociale wijkteams: dichtbij de burger

Vanuit de sociale wijkteams wordt veel van de zorg- en dienstverlening voor burgers die dat nodig hebben georganiseerd. Een medewerker van het wijkteam probeert iemands vragen meteen te beantwoorden zodat die persoon zelf weer verder kan. Dit is een enkelvoudig advies. Omdat elk wijkteam ook een multidisciplinair team is, kan elk wijkteam voor meervoudige vragen de nodige hulp ook zelf regelen. Na een eerste analyse van de situatie wordt een contactpersoon aangewezen, de regisseur, die zorgt voor de afstemming met andere professionals.

Mantelzorg en huisarts

Filmpje

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon