Logo Minters Mantelzorg

Werkgevers

Één op de vijf medewerkers combineert werk met zorgtaken thuis. In de zorg is dit zelfs één op de vier. Gemiddeld besteden zij 15 uur per week aan mantelzorgtaken (bijna twee werkdagen!). Van hen voelt bijna de helft zich zwaar belast en ervaart problemen met de combinatie van werk en zorgtaken.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Mantelzorgvriendelijk beleid, draagt bij aan een organisatiecultuur waarin werknemers met mantelzorgtaken de mogelijkheid hebben betaald werk met vaak intensieve zorgtaken thuis te combineren. Binnen een mantelzorgvriendelijke organisatie is mantelzorg bekend en bespreekbaar, zijn de verlofregelingen bekend en zoeken leidinggevenden en medewerkers samen naar maatwerkoplossingen. Aandacht, begrip en ruimte voor maatwerk van de werkgever, dragen bij aan de werk privé balans van de werkende mantelzorger. Zo blijven mantelzorgers gezond, vitaal en productief en gaan zij met plezier naar hun werk. Een win-win dus voor iedereen.

Animatie over 'Werk en Mantelzorg'

De volgende organisaties in de regio hebben de erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' al ontvangen: De Gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, Minters, Zonnehuisgroep, Philadelphia, Cedrah, lokatie Uitzicht, Stichting Elckerlyc en ROGplus.

De gemeente Maassluis liet een korte animatie maken over het combineren van werk en mantelzorg in de dagelijkse praktijk.

Zichtbaar en bespreekbaar maken

Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid. Met eenvoudige oplossingsrichtingen die weinig tot geen kosten met zich meebrengen zijn mantelzorgers vaak al geholpen. Zichtbaar en bespreekbaar maken van het thema, kan tot veel goede oplossingen leiden. Als alle betrokkenen zich bewust zijn van de flexibele vormen van ondersteuning als aanvulling op verlofregelingen en met elkaar naar werkbare oplossingen zoeken, kunnen mantelzorg en werk optimaal gecombineerd worden.

Aan de slag?

Ook als koploper op dit thema aan de slag? Minters Mantelzorg biedt u advies en/of ondersteuning. Hierbij kunt u denken aan:

• Een onderzoek om in kaart te brengen hoe het staat met het thema werk en mantelzorg binnen uw organisatie. Hoeveel werkende mantelzorgers zijn er, hoe ervaren zij de taakcombinatie, hoe gaan leidinggevenden met dit thema om? En is het thema bekend bij collega’s?

• Een bewustwordingscampagne ‘ben jij 1 op de 5’ (posters, banners, informatiemateriaal etc.).

• Begeleiding van bijeenkomsten voor management/HR/mantelzorgers.

Afhankelijk van uw organisatiedoelstellingen, de grootte van de organisatie, het huidige HR-beleid etc., wordt met u meegedacht om tot een goed plan van aanpak te komen.

Erkenning

Mantelzorgvriendelijke werkgever

Minters Mantelzorg biedt werkgevers kosteloos ondersteuning en advies bij het ontwikkelen van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Wilt u hier mee aan de slag?

Voor vragen kunt u mailen naar info@mintersmantelzorg.nl

Workshop werkende mantelzorgers

Minters mantelzorg kan een workshop verzorgen voor werkende mantelzorgers

Wij kunnen dit op locatie, bij u in de organisatie op aanvraag. Als er een workshop binnen een organisatie wordt gegeven, is onze ervaring dat veel medewerkers die deelnemen verrast zijn over de collega's waarvan zij niet wisten dat zij ook mantelzorger zijn. Soms blijkt dit ook waardevol te zijn in de periode na de workshop.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon