Logo Minters Mantelzorg

Thema's en dossiers

Wij ondersteunen u desgewenst bij het observeren, signaleren en interveniëren op basis van onze praktijkervaring én op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis.

Over diverse mantelzorggerelateerde onderwerpen bieden wij achtergrondinformatie. Dit deel van de website wordt nog verder uitgebreid.

Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties

Ook de geïnterviewde professionals gaven aan dat af en toe een ‘zorgpauze’ noodzakelijk lijkt voor deze mantelzorgers. Net als de mantelzorgers vinden zij...

Juridische aspecten bij mantelzorg

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? In de notitie ‘Grenzen verkennen’ (2016) beschrijft Vilans de juridische aspecten van...

Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning

Deze toekomstagenda bevat aanbevelingen en aandachtspunten op vijf thema’s. Voor elk thema zijn door een werkgroep acties geformuleerd waar...

Cijfers van het CBS

De helft van de Nederlanders vindt dat kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders. Vooral jongeren zijn van mening dat volwassen kinderen voor hun ouders moeten zorgen als dat nodig is. Het zijn echter vooral 45-plussers die daadwerkelijk te maken krijgen met...

Ouderenmishandeling

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39 procent (2013). Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Professionals weten...

Meer weten?

Bel of mail ons!

T 010 435 10 22

E info@mintersmantelzorg.nl

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2019 Minters Mantelzorg|E-colofon