Logo Minters Mantelzorg

Netwerk Informele- en Respijtzorg

Het Netwerk Informele – en Respijtzorg (NIRZ) is een netwerk dat er naar streeft om een netwerk te zijn dat:

  • Gericht is op leren en doen:

- met elkaar werkt aan gedeelde: problemen/knelpunten/doelen;

- nieuwe oplossingen uitprobeert;

- succes deelt;

- casussen bespreekt.

  • Elkaar weet te vinden.

  • Signalen/knelpunten ten behoeve van beleid verzameld

Aanmelden of vragen stellen

We streven er naar om een lerend netwerk te zijn en gaan de nieuwe opzet zoals beschreven in onze doelstellingen en uitgangspunten in 2021 uitvoeren. Wilt u op de hoogte blijven van overleggen, thema bijeenkomsten of een keer aansluiten bij een overleg, dan kunt u zich aanmelden bij onze pagina binnen teams, daar komt u door hiernaast op de link "vragen" aan te klikken.

Overzicht aanbod respijtzorg

Als netwerk hebben we ons aanbod van respijtzorg verzameld in een document. Deze kunt u hieronder vinden. Dit document wordt aangepast qua opzet en inhoud. Wilt u hier over meedenken, meldt u zich dan aan via onze pagina binnen teams.

Live Event Grenzen verkennen informele zorg

In opdracht van het netwerk NIRZ en in samenwerking met KLIK heeft Vilans op 17 november een life event georganiseerd over Grenzen verkennen van informele zorg. 20 deelnemers hebben geluisterd naar een presentatie en filmpjes over deze grenzen. De presentatie vind je hieronder.

Middels een peiling via Menti.com is er in beeld gebracht hoe de deelnemers over deze grenzen denken. Uitslag van deze menti meter vind je wederom hieronder.

Vilans heeft ook een notitie gemaakt over de wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg. Deze notitie kunt u hieronder vinden.

Wij houden u via deze pagina en via onze omgeving binnen teams op de hoogte van de vervolgstappen en hopen dat u daar bij aan sluit.

Respijtzorg

Lees hier meer over respijtzorg

Vragen?

Smoelenboek NIRZ

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon