Logo Minters Mantelzorg
Minters Mantelzorg

Over mantelzorg

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.

Dit is de definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld en door MantelzorgNL, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg, wordt onderschreven.

Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers

Uit het op 15 december 2015 gepubliceerde onderzoeksrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederland 4 miljoen mantelzorgers telt. Van hen is 58% vrouw en 42% man. Er zijn wel verschillen in hoe mannen en vrouwen mantelzorgen én in hoe zij dit ervaren. Zo zijn mannen meer taakgericht. Zij komen iets 'doen'. Vrouwen zijn meer relatiegericht.

Van alle mantelzorgers samen voelt 1 op de 10 zich zwaar belast en 1 op de 3 verliest weleens het geduld. Dit komt vaker voor als men zich door het helpen overbelast voelt. Deze overbelasting is te voorkomen met goede ondersteuning.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon