Logo Minters Mantelzorg
Minters Mantelzorg

Ons aanbod

Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van veel, soms intensieve, zorg en aandacht valt niet altijd mee. Mantelzorgers hebben geen vakantiedagen. Daarnaast hebben veel mantelzorgers een gezin en/of een baan.

Om mantelzorgers in deze regio te ondersteunen, heeft Minters Mantelzorg een uitgebreid aanbod.

Mantelzorgconsulenten

Minters Mantelzorg werkt met professionele mantelzorgconsulenten. Elke consulent is actief in een gemeente: Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Iedereen die mantelzorg verleent, is van harte welkom op een van onze locaties. Een verwijzing of lidmaatschap is niet nodig.

Voorlichting en advies

U kunt bij ons onder meer terecht voor voorlichting en advies over ziektes, handicaps en aandoeningen, hulpmiddelen en voorzieningen, hulpverlenende personen en instanties, wetten en regelingen, patiëntenorganisaties, cursussen en andere activiteiten. In samenwerking met andere organisaties kunnen wij u in contact brengen met vrijwilligers, zodat u even tijd krijgt voor iets anders en u de zorg veilig uit handen kunt geven. Samen met u bekijken we of (professionele) hulp inzetbaar is en bijvoorbeeld of er respijtzorg of vakanties mogelijk zijn.

Emotionele ondersteuning

Het kan prettig zijn om te praten met iemand die begrijpt waarmee een mantelzorger te maken heeft of kan krijgen. Een van de mantelzorgconsulenten kan bij u thuis komen voor een gesprek. Het gesprek kan ook plaatsvinden op ons kantoor. U kunt ook een bezoek brengen aan het Mantelzorgcafé (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) en deelnemen aan specifieke voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en cursussen. Ook deelname aan de Dag van de Mantelzorg behoort tot de mogelijkheden.

Mantelzorgondersteuning

Positief beoordeeld

Mezzo heeft de effectiviteit van mantelzorgondersteuning laten onderzoeken in 2015. De ondervraagde mantelzorgers (circa 1.300) zijn positief over mantelzorgondersteuning. Mantelzorgondersteuning werkt echt, bewijst dit onderzoek.

Een vraag of idee?

Bel of mail ons!

Hebt u een vraag? Een idee voor een cursus? Wilt u een activiteit voor mantelzorgers opzetten? Wilt u een presentatie over mantelzorg in uw school of bedrijf laten plaatsvinden? Wilt u ons magazine ontvangen? Met deze en andere vragen over mantelzorg bent u van harte welkom bij Minters Mantelzorg.

T 010 435 10 22

E info@mintersmantelzorg.nl

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon