Logo Minters Mantelzorg

Contact met een consulent

U kunt bij de consulenten terecht voor informatie, advies, een persoonlijk gesprek of mogelijkheden voor praktische ondersteuning.

Het eerste contact verloopt vaak telefonisch of per e-mail. Afhankelijk van uw wensen wordt er een afspraak gemaakt voor uw bezoek aan ons kantoor of voor een huisbezoek. De consulent bekijkt samen met u gehele mantelzorgsituatie. Dat betekent dat ook uw omgeving en die van de zorgvrager daarbij een rol kunnen spelen.

Mantelzorgconsulenten

Bij Minters Mantelzorg werken momenteel drie professionele mantelzorgconsulenten: Antoinette Eilering (werkzaam in Vlaardingen), Karin Barg (werkzaam in Maassluis), Lianne van der Mark, (werkzaam in Schiedam) en Linda Verhage (projectleider mantelzorg).

De mantelzorgconsulent en het sociale wijkteam

In de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn wijkteams actief. Hier kunt u terecht met al uw vragen en zorgen over het gezin, de opvoeding van de kinderen, relaties, werkloosheid, schulden, eenzaamheid, psychische moeilijkheden, overlast en dus ook mantelzorg. De wijkteams werken snel, doelgericht en op maat. U krijgt er hulp bij het zelf aanpakken van uw problemen en bij het om hulp vragen van uw omgeving als dat mogelijk is. Is er meer of speciale hulp nodig? Dan zal het wijkteam de juiste specialist inschakelen. In het geval van mantelzorg is dat dus een van onze mantelzorgconsulenten.

Waarmee kan een mantelzorgconsulent u helpen?

Allereerst met een persoonlijk gesprek, waarin u uw verhaal kunt vertellen en uw problemen kunt bespreken. Samen met de consulent zoekt u naar mogelijke oplossingen.

Daarnaast kunt u bij de mantelzorgconsulent terecht voor voorlichting en advies over onder meer:

  • bijeenkomsten en cursussen voor mantelzorgers;

  • wetten en regelingen die voor u van belang kunnen zijn;

  • voorzieningen (voor uzelf of de zorgvrager) en ondersteuning bij de aanvraag daarvan;

  • mogelijkheden voor vervangende of respijtzorg en vakanties;

  • ziektes, handicaps en patiëntenverenigingen.

Onze ondersteuning

Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig

Voor Minters staat de zelfredzaamheid van de cliënt centraal, met daarbij een zo groot mogelijke inzet van de mensen om hem heen: familie, buren en vrijwilligers. Bij de...

Vlaardingen

Antoinette Eilering

T 010 435 10 22

E antoinette.eilering@minters.nl

Maassluis

Karin Barg

T 010 435 10 22

E karin.barg@minters.nl

Schiedam

Lianne van der Mark

T 010 435 10 22

lianne.van.der.mark@minters.nl

Projectleider mantelzorg

Linda Verhage

T 010 435 10 22

E linda.verhage@minters.nl

Teamleider mantelzorg

Annica Ningbers

T 010 435 10 22

annica.ningbers@minters.nl

Administratief medewerkster mantelzorg

Irma de Vos

T 010 435 10 22

irma.de.vos@minters.nl

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon