Logo Minters Mantelzorg

Financiële regelingen

Informatie over regelingen in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen inwoners met een laag inkomen met deze tegemoetkoming financieel een steuntje in de rug bieden. Voor 2019 is het bedrag 200 euro per regeling.

Toelage Huishoudelijke Hulp

Er is een toelage huishoudelijke hulp beschikbaar. Daarmee betaalt u € 7,50,- per uur voor huishoudelijke werk, voor maximaal 2 uur per week. De toelage huishoudelijke hulp is bedoeld voor: Mantelzorgers die minimaal 4 uur per week mantelzorg bieden of cliënten die al huishoudelijke hulp krijgen. De toelage kunt u inzetten voor maximaal 2 uur per week. Dat kan voor huishoudelijk taken en extra klussen zoals: Grote schoonmaak, extra schoonmaak keuken, zolder opruimen, boodschappen doen of ramen zemen. Nieuwe cliënten melden zich bij het wijkteam. Bestaande cliënten melden zich direct bij ROGplus. Voor mantelzorgers geldt: Als u binnen de regio woont: vraag de toelage aan voor uzelf. Als u buiten de regio woont: vraag de toelage aan voor degene waarvoor u zorgt.

Was- en strijkservice

De was- en strijkservice is er voor alle cliënten en mantelzorgers in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Heeft u een laag inkomen én een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp? Dan komt u in aanmerking voor korting.

Eventuele belastingvoordelen

Naast de aftrek van specifieke zorgkosten, zijn er nog andere belastingvoordelen die van belang zijn voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Welke dat zijn, leest u op onderstaande website.

Dubbele kinderbijslag voor thuiswonend kind met intensieve zorg

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. Wat zijn de voorwaarden: Uw kind is 3 jaar of ouder, maar jonger dan 18 jaar, uw kind woont bij u thuis, uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies. U hoeft dit advies niet zelf aan te vragen bij CIZ. De Sociale Verzekeringsbank schakelt het CIZ in als zij de aanvraag om dubbele kinderbijslag van u hebben ontvangen.

Geldzaken

Waar moet u rekening mee houden bij uitkeringen? Welke vergoedingen voor mantelzorg zijn er? Op onderstaande website van MantelzorgNl. leest u er meer over.

Toeslagen en subsidies

Deze website van het Nibud berekent voor u op welke financiële regelingen en tegemoetkomingen u recht heeft. U vult uw gegevens in en krijgt direct een lijstje op het scherm. Bereken uw recht!

Instanties

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland zoals de TOG (Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende Gehandicapte kinderen) en pgb (persoonsgebonden budget).

Centraal Administratiekantoor

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen in het kader van de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wtcg. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij kunnen hebben.

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon