Logo Minters Mantelzorg

Een gezelligedingenrooster

Het sociale wijkteam vraagt me of ik in gesprek wil gaan met Helga (33) en Bert (61), een jonge vrouw en haar vader. Zij zorgen voor Marja (zijn vrouw en haar moeder), die door een verkeersongeluk hersenletsel heeft opgelopen.

Al snel wordt mij duidelijk dat zowel Helga als Bert ernstig overbelast zijn. We beginnen met het regelen van een indicatie voor dagopvang voor moeder Marja. Daarna maak ik samen met Helga en Bert een compleet plan van aanpak. Zij voelen zich gehoord en alleen dat al biedt hen wat rust en ruimte in hun hoofden.

Respijtzorg

Terug op mijn kantoor probeer ik zo snel mogelijk een vorm van respijtzorg in te zetten om voor beiden de zo sterk ervaren druk te verminderen. In een vervolggesprek komt het ook veranderende gedrag van Marja ter sprake. Ik wijs ze op de websites van de Hersenstichting en een patiëntenvereniging. We bespreken ook hoe vader en dochter hun sociale netwerk kunnen inzetten om de zorg voor Marja te delen en over tijd vrijmaken voor jezelf. Iets wat mantelzorgers nog wel eens vergeten…

Oude hobby’s nieuw leven inblazen

We zijn een halfjaar verder en het gaat een stuk beter met Helga en Bert. Marja gaat naar de dagopvang en heeft het er goed naar haar zin. Helga en haar vader hebben hun oude hobby’s weer opgepakt: voor Helga is dat Nordic Walking en Bert legt twee keer per week een biljartje. Samen met familie en vrienden hebben ze een gezelligedingenrooster gemaakt, zodat er nu vijf mensen (in plaats van twee) zijn die wekelijks iets gezelligs met Marja doen. Ook de gedragsveranderingen kunnen ze nu beter plaatsen, waardoor ze meer ontspannen met elkaar kunnen omgaan. Ze zien de toekomst nu met meer vertrouwen tegemoet.

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon