Logo Minters Mantelzorg

Jaap gaat naar cursus

Jaap, 65 en net met pensioen, zorgt al achttien jaar voor zijn vrouw Dorinde die een progressieve spierziekte heeft. Zij is rolstoelafhankelijk en krijgt dagelijks persoonlijke verzorging van de thuiszorg. Voor het huishouden draait hij zijn hand niet om en voor Dorinde staat hij altijd klaar. Gelukkig heeft Jaap een goede balans in zijn leven.

Hij gaat regelmatig een dagje vissen of fietsen, en gelukkig heeft hij zijn hond. Soms komt een van de kinderen dan even bij moeder koffiedrinken, maar hoewel dat gezellig is, kan Dorinde tot nu toe ook prima alleen zijn. Elk jaar gaan Jaap en zijn vrouw naar aangepast vakantiehuisje. Hij voelt zich niet echt beperkt door de ziekte van zijn vrouw; hij heeft leren leven met de problemen die haar ziekte met zich meebrengt en maakt er het beste van. Elke maand bezoekt hij het Mantelzorgcafé. Hij geniet van het plezierige en open contact met de andere mantelzorgers die hij daar ontmoet.

Zorgen voor iemand

Onlangs heeft Jaap de cursus ‘Zorgen voor iemand’ gevolgd, vooral om van de wijkverpleegkundige trucjes te leren voor het veilig in en uit bed tillen van zijn vrouw, meer te horen over het gebruik van incontinentiemateriaal en dergelijke zaken. Hij weet dat zijn vrouw steeds verder achteruit gaat en steeds minder zelf kan. Hij heeft de cursus (4 bijeenkomsten, 10 deelnemers, praktisch én gratis) als waardevol en plezierig ervaren. Het contact met de andere mantelzorgers en de tips over thuis communiceren en ontspannen hebben hem verrast. Het oefenen met een hoog-laagbed en een tillift hebben hem ervan overtuigd dat er thuis meer mogelijk is om zijn vrouw te verzorgen. Hij gaat met frisse moed verder met mantelzorgen en maakt een afspraak met ROGplus om te praten over enkele woningaanpassingen.

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon