Logo Minters Mantelzorg

Er moest iets gebeuren

Noor Jansen (62) zorgt al jaren voor haar inmiddels 91-jarige moeder. Moeder heeft de ziekte van Parkinson, woont nog zelfstandig, heeft huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging en gaat voor fysiotherapie en ergotherapie naar het behandelcentrum van de Frankelandgroep. Zij wil niet aan andere activiteiten meedoen. Noor is enig kind en kan het niet goed met haar moeder vinden. Moeder heeft geen andere mantelzorgers.

Noor gaat meerdere malen per week naar haar moeder toe. Ze doet de boodschappen, kookt in het weekend de maaltijden voor haar – die ze invriest zodat haar moeder ze alleen nog in de magnetron hoeft te zetten – en zorgt voor alles wat verder nodig is.

Praten helpt

Tijdens een bijeenkomst voor mantelzorgers doet Noor haar verhaal. Ze geeft aan dat ze het niet meer ziet zitten en zich ellendig voelt. Een van de mantelzorgconsulenten maakt met haar een afspraak voor een bureaubezoek. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk dat Noor overbelast is en haar moeder eenzaam. Afgesproken wordt dat Noor voor zichzelf naar de huisarts gaat. De mantelzorgconsulent schakelt de Oproepcentrale in om een vrijwilliger te zoeken die af en toe bij moeder langsgaat en neemt contact op met het behandelcentrum van de Frankelandgroep om te vragen of de medewerkers moeder kunnen stimuleren deel te nemen aan andere activiteiten.

Verpleeghuisindicatie

Ook maakt zij een afspraak voor een indicatiestelling, zodat duidelijk wordt of moeder in aanmerking komt voor een verpleeghuisopname. Een paar weken later komt er een middag in de week een vrijwilliger die het goed met moeder kan vinden. Moeder neemt af en toe deel aan activiteiten van de Frankelandgroep en er is een BOPZ-urgentie verleend, waardoor zij sneller in aanmerking komt voor verpleeghuisopname. Noor voelt zich nog steeds niet helemaal happy, maar is blij dat er naar haar geluisterd wordt en dat een duidelijke verandering in gang is gezet.

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon