Logo Minters Mantelzorg

Een klankbord en een spiegel

José (53) geeft Engels op een school voor voortgezet onderwijs. Zij heeft een jong-dementerende partner. Ik heb haar ontmoet op een door ons georganiseerde thema-avond voor mantelzorgers met een baan. Na afloop kwam ze naar me toe; ze wilde graag een afspraak voor een individueel gesprek.

Tijdens ons eerste gesprek bleek dat José vooral behoefte heeft aan een klankbord. Haar man gaat twee dagen per week naar de dagopvang. José loopt steeds vaker tegen moeilijke situaties aan. Want wat doe je als je partner niet meer in staat is om goede beslissingen te nemen? Kan hij als zij naar haar werk gaat – ze werkt drie dagen in de week – nog wel alleen thuis blijven? Hoe schakel je je vriendenkring in? Hoe betrek je de uitwonende kinderen bij het ziekteproces van hun vader?

Je gedachten ordenen

Ik houd haar ook een spiegel voor door haar gerichte vragen te stellen en enkele prikkelende stellingen voor te leggen. Dit helpt haar om haar gedachten te ordenen en anders te kijken naar haar eigen situatie. Immers: wie naar zichzelf durft te kijken, kan de regie over zijn (in dit geval haar) leven nemen. Dan kan ze de nodige stappen zetten om in gesprek te gaan met haar werkgever, de kinderen, haar vriendinnen en de buren. En ze zal ook steeds in gesprek willen blijven met zichzelf. Natuurlijk zijn er geen kant-en-klare oplossingen en dus bespreken we verschillende mogelijkheden. Onder meer op het gebied van verlofregelingen en voorzieningen zoals de Oproepcentrale. José schakelt de Oproepcentrale, zodat een vrijwilliger eens in de twee weken een middag met haar man komt wandelen, dammen of praten. De andere middag doet de buurman dit. Het is een goed begin. Na twee gesprekken geeft José aan voorlopig zelf vooruit te kunnen. Ze meldt zich weer als ze daaraan behoefte heeft.

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon