Logo Minters Mantelzorg

Respijtzorg van de Oproepcentrale

"De Oproepcentrale is een vrijwilligersorganisatie voor alle inwoners van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Spijkenisse, die uitstekend kan worden ingezet voor respijtzorg”, aldus een van de coördinatoren.

“Onze vrijwilligers ondersteunen mantelzorgers van thuiswonende mensen die zorg nodig hebben. In de meeste gevallen gaat het om een paar uur per week of per veertien dagen, structureel. De vrijwilliger heeft een luisterend oor, maar kan ook een boek of de krant voorlezen, een wandelingetje maken of een spelletje doen. De mantelzorger, vaak de partner of een familielid of vriend, krijgt zo de gelegenheid om eens iets voor zichzelf te doen en zich te ontspannen. We komen trouwens ook bij mensen die alleen wonen en die geen mantelzorger hebben. Behalve een vaste wekelijkse of tweewekelijkse inzet van de vrijwilliger, is het ook mogelijk dat een vrijwilliger incidenteel beschikbaar is. Bijvoorbeeld om iemand te begeleiden naar het ziekenhuis, samen naar een museum of naar de bibliotheek te gaan of om een klusje te doen in huis. Sinds kort is het ook mogelijk dat een vrijwilliger de boodschappen doet, bijvoorbeeld als de mantelzorger ziek of met vakantie is of via een Eetdate ook een maaltijd bereidt. Wat onze vrijwilligers niet doen? Zij verrichten, enkele uitzonderingen daargelaten, geen huishoudelijke en verpleegkundige taken."

Kennismakingsbezoek

“Wij krijgen de aanmeldingen van verwijzers zoals huisartsen, Careyn en Minters Mantelzorg, maar mensen bellen ook zelf naar ons. Allereerst kijken we of de aanvraag bij de Oproepcentrale past. Als dat het geval is, maak ik een afspraak voor een bezoek aan huis. Ik kom uitgebreid kennismaken, want wij willen graag een vrijwilliger kunnen plaatsen die zo goed mogelijk bij de persoon en bij de situatie past. Daarna kom ik nog een keer, samen met de vrijwilliger. Als het inderdaad klikt, en dat is meestal het geval, bespreken we met elkaar wat er nodig is en wat er mogelijk is en dat zetten we op papier. Daarna gaat de vrijwilliger aan de slag. Ik houd contact met de vrijwilliger, zodat ik in grote lijnen weet hoe het gaat. Op die manier onderhoud ik ook het contact met de cliënt. Mocht zich een verandering voordoen, of er moet iets besproken worden, dan proberen wij daar zo adequaat mogelijk op te reageren.”

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

“Onze vrijwilligers zijn mensen, jongeren en ook ouderen, die graag iets voor iemand willen betekenen. Het is fijn dat dit in onze samenleving mogelijk is. En niet alleen fijn, het is ook hard nodig. Iedereen die zich aanmeldt als vrijwilliger, krijgt bij ons een vrijwilligersovereenkomst. Daarin staat wat wij verwachten van de vrijwilliger – dit werk is niet vrijblijvend – en wat wij voor de vrijwilliger doen. De Oproepcentrale doet bijvoorbeeld veel aan scholing. Iedere vrijwilliger krijgt een basiscursus en themabijeenkomsten over onderwerpen als actief luisteren, grenzen stellen, omgaan met gedragsproblemen en rolstoeltechnieken. Een paar keer per jaar organiseren wij contactbijeenkomsten voor de vrijwilligers."

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon