Logo Minters Mantelzorg

Een mooie stap voorwaarts!

Ik zie Elly (72) voor het eerst in het Mantelzorgcafé. Nadat ik me heb voorgesteld als mantelzorgconsulent vraag ik naar haar thuissituatie. Als ze mijn vraag wil beantwoorden, kan ze haar tranen nauwelijks bedwingen. Ik maak een afspraak voor een huisbezoek om eens rustig met haar te praten.

De afspraak vindt plaats op een dag waarop haar man Wouter (79) naar de dagopvang is. Elly vertelt me hoe haar dagen verlopen. Al vroeg in de ochtend komt de thuiszorg. Wouter heeft gedragsproblemen als gevolg van vele jaren drankmisbruik. Voor zijn diabetes krijgt hij insuline-injecties, ’s morgens van de thuiszorgmedewerker die ook zijn voeten controleert, en ’s avonds van Elly. Na zijn persoonlijke verzorging gaat hij op de bank zitten. Hij commandeert zijn vrouw de hele dag en vraagt veel aandacht. Elly geeft hem nauwelijks weerwoord, deels omdat ze nu eenmaal zo is en deels omdat ze daarvoor te moe is. Soms gaat Wouter met zijn scootmobiel naar buiten, maar verder is hij in huis.

Opgebrand

Voor Elly betekent dit dat zij veel thuis is. En als ze dan eens weggaat, zegt haar man: ”Moet je nu al weer weg.” Beide mensen vereenzamen. Elly komt bijna nergens meer en heeft ook weinig levenslust. Alleen op de dag waarop haar man naar de dagopvang gaat, kan ze iets voor zichzelf doen en een beetje tot zichzelf komen. Het laatste halfjaar lukt dat haar eigenlijk ook niet meer. Elly wil graag dat haar man nog een dag extra naar de dagopvang gaat. Ik spreek met haar af contact op te nemen met de dagopvang om, gezien zijn gedragsproblemen die bij zijn vrouw tot overbelasting hebben geleid, zijn verblijf daar met een dag uit te breiden.

Een herindicatie

Als de brief van ROGplus binnenkomt, belt Elly me. Er staat in dat er een herindicatie nodig is. Samen bereiden we het gesprek voor. Elly zal vooral benadrukken wat het voor haar betekent als Wouter niet meer of nog slechts één dag naar de dagopvang zou gaan. Met de coördinator van de dagopvang had ik afgesproken dat zij bij het gesprek is om het zo nodig in goede banen te leiden. Het gesprek verloopt goed, en de indicatie wordt uitgebreid met een dag. Ook zal worden onderzocht of Wouter beter op zijn plaats is op een andere afdeling. Daarnaast komt er huishoudelijke hulp om Elly wat extra ruime te geven. Ze voelt zich bijzonder opgelucht, en ik ook. Vervolgens bespreek ik met haar hoe ze meer tijd voor ontspanning kan inruimen en wat ze leuk vindt om te doen. Als we elkaar een tijdje later weer zien in het Mantelzorgcafé vertelt ze dat ze zich heeft aangesloten bij een wandelclubje van leeftijdgenoten. Elke dinsdagochtend lopen ze een dik uur, waarna ze samen koffiedrinken. Een mooie stap voorwaarts!

Een realistisch beeld...

... van de dagelijkse praktijk

Minters Mantelzorg
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@mintersmantelzorg.nl

© 2021 Minters Mantelzorg|E-colofon